Kurucu Üyeler

Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel hizmet vermeyi amaçlayan bir dernek olarak, 23 Ekim 2005 tarihinde aşağıda ismi geçen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.