Amaç

Derneğin amacı, fasiyal plastik cerrahi alanında eğitim, tanıtım, uygulama, araştırma, tıbbi hizmet standartları ve ulusal politikalar oluşturarak hastalara bu alanda daha kaliteli bir hizmet sağlanması olarak özetlenebilir. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, bu temel amaca yönelik olarak, aşağıda belirtilen çalışma konuları ve biçimlerini sürdürmeyi hedeflemektedir: